กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองชม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี วัดอุณหภูมิได้ 17 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:05:58

บ.คลองชม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี วัดอุณหภูมิได้ 17 องศาเซลเซียส_นายเขือม วรรณภักดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS