กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องขุ่นเหนือ หมู 9 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:40:40
 
บ.ร่องขุ่นเหนือ หมู 9 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝน


ที่มา : นางกนกจันทร์ ภู่เจริญ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS