กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบสา ม.4 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศหนาวเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:13:24

บ.สบสา ม.4 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศหนาวเย็น_นายพยนตร์ อนันต์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS