กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองชมพู ม.6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 16 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 06:27:21

บ.คลองชมพู ม.6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 16 องศาเซลเซียส_นายอัครเดช ทิพยราช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS