กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากบอก ม.6 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564

บ.ปากบอก ม.6 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น_นางสาวสมจิตร ฟองแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS