กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสนสิทธิ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564

บ.แสนสิทธิ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส_เครือข่าย ฯ ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS