กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทรายงาม ม.10 ต.น้ำหมัก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 14 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 10:56:17
 
บ.ทรายงาม ม.10 ต.น้ำหมัก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 14 องศาเซลเซียส
ที่มา:นายไพรสิทธิ์  แสนหลวง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS