กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปงใต้ ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 17 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 11:01:14
 
บ.ปงใต้ ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง  อากาศเย็น 17 องศาเซลเซียส

ที่มา:นายวรวิทย์  อินก้อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS