กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันมะเฟือง ม.10 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 14 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:21:04

บ.สันมะเฟือง ม.10 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 14 องศาเซลเซียส

ผู้ให้ข้อมูล : นายวรวุฒิ สุวรรณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS