กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาแดง ม.5 .บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:19:39

บ.ผาแดง ม.5 .บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายจำนงค์ ทะจักร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS