กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากบอก ม.6 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:21:55

บ.ปากบอก ม.6 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก_นางกัลยา สิทธิวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS