กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่คะ หมู่ 1 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามีเมฆมาก อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:40:31
 
บ.แม่คะ หมู่ 1 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามีเมฆมาก อากาศเย็น


ที่มา : นายวรวุฒิ สุวรรณ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS