กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากบอก หมู่ 6 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 10:51:34
 
บ.ปากบอก หมู่ 6 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น


ที่มา : นางกัลยา รัตนะสิทธิวงศ์
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS