กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร้องพัฒนา หมู่ 10 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 10:52:32
 
บ.ร้องพัฒนา หมู่ 10 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก


ที่มา : นางสายฝน เชียงทอง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS