กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พลำ หมู่ 6 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ตอนเช้าเย็นสบาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 10:53:30
 
บ.พลำ หมู่ 6 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ตอนเช้าเย็นสบาย


ที่มา : นายอนุรักษ์ ทับร่อง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS