กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องขุ่นเหนือ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น มีลมพัด

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 11:08:40
 
บ.ร่องขุ่นเหนือ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น มีลมพัด


ที่มา : นางกนกจันทร์ ภู่เจริญ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS