กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น อุณหภูมิ 9 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564

บ.ดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น อุณหภูมิ 9 องศา_นายชาญชัย พิสัยเลิศ 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS