กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พลำ ม.6 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 08:27:31

บ.พลำ ม.6 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศดี_นายอนุรักษ์ ทับร่อง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS