กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในเขา ม.1 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 06:45:51

บ.ในเขา ม.1 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก_นายสมคิด นาเลื่อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS