กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินแตก ม.1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 15 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:44:29

บ.หินแตก ม.1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 15 องศาเซลเซียส_นายบุญชีพ ปัญญาศิริวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS