กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียล

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564

บ.อูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียล_นายกฤษฎา เพชรชาญา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS