กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ปะหลวง ม.6 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้ามีหมอก อากาศเย็น ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 06:56:53

บ.แม่ปะหลวง ม.6 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้ามีหมอก อากาศเย็น ไม่มีฝนตก_นายลอน โลมอย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS