กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กกโอ ม.6 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์_ท้องฟ้ามืดครื้ม อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:02:14
 
บ.กกโอ ม.6 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์_ท้องฟ้ามืดครื้ม อากาศเย็น
ที่มา:นายประมุข  สืบสันติกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS