กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองหิน ม.11 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสน จ.ลพบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม.ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:20:58

บ.คลองหิน ม.11 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสน จ.ลพบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม.ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ที่มา : นายทวี กอบขุนทด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS