กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สวนโหนก ม.1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:48:36
 
บ.สวนโหนก ม.1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน

ที่มา:นายสมชาย  หนูดำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS