กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำไพร ม.5 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 10:01:16
 
บ.น้ำไพร ม.5 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_ท้องฟ้าโปร่ง  อากาศร้อน

ที่มา:นายสุกัน ปานคาน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS