กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับศรีจันทร์ หมู่ 2 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_ท้องฟ้าครึ้มๆ มีเมฆมาก อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 10:42:58
 
บ.ซับศรีจันทร์ หมู่ 2 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_ท้องฟ้าครึ้มๆ มีเมฆมาก อากาศร้อนอบอ้าว


ที่มา : นางใกล้รุ่ง สินชม
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS