กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยาง หมู่ 12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 08:46:19
 
บ.ยาง หมู่ 12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศร้อนที่มา : นางรุ่งภพ คีรีเลิศมงคล
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS