กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางเติม หมู่ 4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 08:50:54
 
บ.ปางเติม หมู่ 4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว


ที่มา : นายยิ่ง กลิ่นอบ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS