กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แจ่มหลวง หมู่ 1 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 08:13:18
 
บ.แจ่มหลวง หมู่ 1 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี


ที่มา : นายประวิทย์ สุริยะประพันธ์
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS