กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางขนุน ม.6 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 10:34:39
 
บ.ปางขนุน ม.6 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

ที่มา:นายมนต์สิทธิ์  วงศ์ภัทรนันท
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS