กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเพลิน ม.9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแแดดออก ไม่มีฝนตกเลย อากาศร้อนมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 08:44:51

บ.คลองเพลิน ม.9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแแดดออก ไม่มีฝนตกเลย อากาศร้อนมาก_นายสาคร สร้อยลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS