กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ามะปรางค์ ม.3 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มิลลิเมตร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564
 
บ.ท่ามะปรางค์  ม.3 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มิลลิเมตร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี 

ที่มา:นายสมพงษ์  ฉายพิมาย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS