กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อูตูม หมู่ 6 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564

บ.อูตูม หมู่ 6 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายกฤษดา เพชรชาญา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS