กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผามูบ ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:00:46

บ.ผามูบ ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มม._นายดำเนิน เชียงพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS