กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าตึงงาม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:49:41

บ.ป่าตึงงาม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก นายเสนห์ คำฟอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS