กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ค้างตะนะ หมู่ 6 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24 มม. เช้านี้มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:00:49

บ.ค้างตะนะ หมู่ 6 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24 มม. เช้านี้มีฝนตกเล็กน้อย_นายเสรี ฟูน้อย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS