กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ามะปราง หมู่ 6 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้อากาศร้อน ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:27:00
 
บ.ท่ามะปราง หมู่ 6 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้อากาศร้อน ไม่มีฝน


ที่มา : นายจรัญ สมบูรณ์
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS