กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พุหวาย ม.4 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:46:24
 
บ.พุหวาย ม.4 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝน


ที่มา : นายสุนทร ศรีบุญเพ็ง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS