กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากแจ่ม ม.4 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 34 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:49:14

บ.ปากแจ่ม ม.4 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 34 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง

ที่มา : นายทัศษนะ คงแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS