กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตลาดเสาร์ ม.3 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 33 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 08:51:49

บ.ตลาดเสาร์ ม.3 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 33 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง

ที่มา : นางสาวเอมอร ราชมณี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS