กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยอดน้ำ ม.7 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 33 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:55:46

บ.ยอดน้ำ ม.7 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 33 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายสุเทพ โมอ่อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS