กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาเวียง ม.9 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 16:10:27

บ.นาเวียง ม.9 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนไม่มีฝนตก

ที่มาข้อมูล : นายบุญชวน พรหมศรี
                    เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS