กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผักเฮือก ต.บ่อเกลือต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 22 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:22:02

บ.ผักเฮือก ต.บ่อเกลือต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 22 องศา_นางอุบลรัตน์ ลำน้อย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS