กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางเกลือ หมู่ 4 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 22 มมง เช้านี้อากาศดี ไม่ร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:42:40
 
บ.ปางเกลือ หมู่ 4 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 22 มมง เช้านี้อากาศดี ไม่ร้อน


ที่มา : นายเกษม มาทำมา
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS