กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โหล๊ะเหรียง ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564

บ.โหล๊ะเหรียง ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_นายอรุณ แสงเดือน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS