กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกสะอาด ม.9 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:56:19

บ.โคกสะอาด ม.9 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก

ที่มาข้อมูล : นางจันศรี คูณสม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS