กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อูตูม ม.6 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:14:21

บ.อูตูม ม.6 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายกฤษดา เพชรไชยา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS