กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห่างทางหลวง ม.2 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 08:53:58

บ.ห่างทางหลวง ม.2 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายสมชาย ขาเหล็ก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS