กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาหลัก ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_เวลา15.35น. ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกในพื้นที่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 16:07:33

บ.เขาหลัก ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_เวลา15.35น. ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกในพื้นที่


ที่มา: นายจุติ ปานรักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS